Junts aconseguim grans coses

1r ESO

EL FAIG A PRIMER D’ESO

En aquest primer curs es presenten dos projectes o PICs:2013-01-23 12.30.31

  • PIC científic:  sota el títol “Les mil i una formes”.
  • PIC humanístic: “Viatge per la Catalunya romana”.

Tots els alumnes realitzaran els dos projectes de forma alterna durant la segona i la tercera avaluació.

I es treballa:

–          En la fase de Nutrients:

  • Tècniques Faig: six&six, brainstorming, worrywillie, graella de selecció.
  • Tècniques d’estudi: subratllat, resum i sociograma. Dins dels aspectes formals es treballa la presentació oral i escrita.

–          En la fase Input els alumnes reben continguts curriculars de les àrees de ciències naturals i matemàtiques, si treballen el PIC científic; i de català i socials, si treballen el PIC humanístic.

–          2013-01-09 12.12.47En la fase Output els alumnes treballen en grups heterogenis i, prenent com a base els coneixements transmesos des de les diferents àrees implicades en el PIC corresponent, identifiquen un problema, el defineixen i troben la millor solució per resoldre’l i comunicar-lo a la resta de companys i professors.

Anuncis
EL FAIG DE LA SEU

Junts aconseguim grans coses

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: