Junts aconseguim grans coses

3r ESO

EL FAIG A TERCER D’ESO

En aquest tercer curs es presenten dos projectes o PICs:2013-01-08 10.40.37

  • PIC científic:  sota el títol “Mens sana in corpore sano”.
  • PIC humanístic: “Faig store”.

Tots els alumnes realitzaran els dos projectes de forma alterna durant la segona i la tercera avaluació.

I es treballa:

–          En la fase de Nutrients:

  • Tècniques Faig: es consoliden les tècniques apreses a primer i segon i se n’aprenen de noves: graella de selecció ponderada, “Ishikawa”( o espina de peix), D.A.F.O. ( aplicat al grup).
  • Tècniques d’estudi: es treballen aspectes formals: presentació escrita i oral.

–          En la fase Input els alumnes reben continguts curriculars de les àrees de ciències naturals i educació física, si treballen el PIC científic; i de castellà i socials, si treballen el PIC humanístic.

–          2013-01-08 10.42.04En la fase Output els alumnes treballen en grups heterogenis i, prenent com a base els coneixements transmesos des de les diferents àrees implicades en el PIC corresponent, identifiquen un problema, el defineixen i troben la millor solució per resoldre’l i comunicar-lo a la resta de companys i professors.

Anuncis
EL FAIG DE LA SEU

Junts aconseguim grans coses

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: